ITD Concept

  • I มาจาก Innovative คือ นวัตกรรม สิ่งที่ประดิษฐ์คิดค้นไหม่ หรือเปลี่ยนแปลงจากเดิม ซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยี ความคิด หรือผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
  • T มาจาก Tourism คือ การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อความสนุกสนานตื่นเต้น หรือเพื่อหาความรู้ ตามแต่จุดประสงค์
  • D คือ Design การออกแบบ ซึ่งในปัจจุบันเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงการออกแบบได้เลย ในทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการ การผลิตสินค้า การท่องเที่ยว ก็เช่นเดียวกัน
  • 2020 คือ ปีที่ถือกำเนิด เพื่อเป็นการจดจำได้ง่ายหลังจากวิกฤต COVID-19 ทำให้เราเกิดขึ้น เราจึงผนวกทั้ง 3 อย่างนี้เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการบริหารเส้นทางการท่องเที่ยว

 

วัตถุดิบทางการท่องเที่ยว การเชื่อมโยง รวมถึงการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อความยั่งยืน อีกทั้งยังรวมถึง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในตัวผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งนโยบายการเดินงานของ ITD2020 ยังให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ มากมายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจการท่องเที่ยว ได้เดินต่อไปในประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน

โดยทีมงานได้มีการออกแบบการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ หลากหลายตามแต่ละพื้นที่ รวมถึงการใช้อุปกรณ์หรือนวัตกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น ที่สำเร็จไปแล้วคือ FOOD BUS TOUR อาทิเช่น Siam Gourmet Bus (www.siamgourmetbus.com) หรือการท่องเที่ยวด้วยรถบัสเที่ยวชมสถานที่ที่สวยงามพร้อมบริการอาหารที่ขึ้นชื่อระหว่างการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นในส่วนของ Gastronomy Tourism หรือ Food Tourism

เพื่อเป็นการปรับตัวด้านการท่องเที่ยวที่จะต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ซึ่งในช่วงที่เกิดวิกฤตและหลังจบ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวยังคงสามารถเปลี่ยนแปลงปรับตัวในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกันไปได้ รวมถึงการรองรับการใช้งานท่องเที่ยวต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เราจึงจะต้องเตรียมพร้อมและเพื่อเป็นการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งในด้านกฎระเบียบหรือกฏหมายต่างๆที่ยังไม่พร้อมรองรับหรือไม่เคยมีมาก่อน จะทำให้ประเทศไทยเราสามารถปรับตัวให้สอดคล้องไปได้ในอนาคต และยังเป็นการออกแบบการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดี รวมถึงยังมีแผนที่จะเพิ่มรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต ด้วยสโลแกนที่ว่า “Innovative Tourism for Thailand”

Scootdy Tour

เป็นการท่องเที่ยวชุมชนรูปแบบใหม่ ให้เข้าถึง เข้าใจชุมชน ได้ด้วยการขี่สกู๊ตเตอร์ที่สะดวก สนุกสนาน เรียนรู้เรื่องราวด้วยมัคคุเทศก์ ชิมของอร่อยและเครื่องดื่มระหว่างทาง เราได้นำความทันสมัยเพิ่มการเข้าถึงชุมชน ให้กับการท่องเที่ยวที่ใส่ใจในอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และธรรมชาติท้องถิ่นที่สวยงาม จึงขอมอบประสบการณ์ควทมทรงจำที่ดี ผ่านการขี่สกู๊ตเตอร์ที่เราได้เลือกสรรเส้นทางมาอย่างดี สื่อความหมายโดยมัคคุเทศก์ที่มีองค์ความรู้และการบริการที่อบอุ่น อีกทั้งยังสอดแทรกจิตสำนึก ในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในชุมชน เป็นการเดินทางตามตรอก ซอก ซอยเล็กๆ ในชุมชนต่างๆ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ถูกซ่อนเร้นอยู่ในสังคม และยังมีอาหารการกินอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนอีกด้วย ซึ่งระยะเวลาในการท่องเที่ยวอยู่ระหว่าง 2 ชั่วโมงครึ่ง ถึงสามชั่วโมง โดยมีเส้นทางหลากหลายทั่วทั้งประเทศ

Scootdy Program

Chinese Cultural

Temple & Palace

Bangkok Landmark

Ozone at Bangkachao

Koh Kret Island

Kanchanaburi Architecture

Scootdy Map

Chinese Cultural

Temple & Palace

Bangkok Landmark

Ozone at Bangkachao

Koh Kret Island

Kanchanaburi Architecture

Scootdy Rates & Included

Scootdy Rental

ITD2020 Bus & Van Rental

BOOK Your Scootdy

ติดต่อเรา